حکیم نظامی گنجوی
0 تومان

بر روی صخره ایی نشسته و با قلم پری که دارد به کتابت اشعارش مشغول است درحالی که در اندیشه فرو رفته است در پشت سرش بخشی از الهامات ذهن او از جنگ ها و نبردها تا عشق ها و شکست ها به تصویر کشیده شده است

ویژگی های نقاشی
نام هنرمند نادر لنجانی
سال تولد هنرمند 1341
سبک هنر رنگ و روغن
مواد استفاده شده
رسانه بوم
بوم نخ
ابعاد
عرض (سانتیمتر) 60 cm
ارتفاع (سانتیمتر) 80 cm
عمق (سانتیمتر) 5 cm
حکیم نظامی گنجوی
{{ price }} تومان

بر روی صخره ایی نشسته و با قلم پری که دارد به کتابت اشعارش مشغول است درحالی که در اندیشه فرو رفته است در پشت سرش بخشی از الهامات ذهن او از جنگ ها و نبردها تا عشق ها و شکست ها به تصویر کشیده شده است

افقی
عمودی
مربعی
حکیم نظامی گنجوی
{{ result }} تومان

بر روی صخره ایی نشسته و با قلم پری که دارد به کتابت اشعارش مشغول است درحالی که در اندیشه فرو رفته است در پشت سرش بخشی از الهامات ذهن او از جنگ ها و نبردها تا عشق ها و شکست ها به تصویر کشیده شده است

نظرات

در حال حاضر نظری برای این محصول ثبت نشده است
برای ثبت نظر باید ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید